Oskar Huter

„Primjena električnih turističkih vozila u Prijestonici Cetinje prvi je takav projekt jačanja turističke ponude i infrastrukture u lokalnoj samoupravi Crne Gore i predstavlja jedinstvenu kombinaciju modernih tehnologija i tradicionalnih vrijednosti Prijestonice Cetinje. Projekt je dio šire inicijative jačanja turističke prepoznatljivosti Cetinja i jedan je u nizu aktivnosti razvoja naših turističkih potencijala. U Wawi smo dobili kvalitetnog i pouzdanog partnera koji nam je svojim zalaganjem i trudom u mnogome olakšao realizaciju ovog projekta.“