electric car charging

FZOEU: Natječaj za sufinanciranje kupnje električnih vozila za građane počinje 3. travnja

Dostupan budžet je u odnosu na prošlu godinu povećan s 12 na 17 milijuna kuna, a rok u kojem građani moraju realizirati potpisane ugovore o sufinanciranju produljen je na godinu dana.

U srijedu 3. travnja u 9 sati kreće ovogodišnji natječaj za kupnju električnih vozila namijenjen fizičkim osobama. Na webstranici Fonda za zaštitu okoliša objavljen je Prijavni obrazac i niz osnovnih informacija o nadolazećem Javnom pozivu. Natječaj će biti otvoren do kraja ove godine, međutim, s obzirom na dosadašnja iskustva i ograničeni budžet, za očekivati je da će isti biti podijeljen u nekoliko dana ili čak sati.

Sukladno najavi direktora Fonda Dubravka Ponoša, cjelokupni budžet natječaja za građane povećan je s 12 na 17 milijuna kuna dok maksimalna visina poticaja ostaje nepromijenjena – 5.000 kuna za električne bicikle, 20.000 za za električne skutere, motocikle i četverocikle na struju, 40.000 za plug-in hibride te 80.000 za automobile s potpuno električnim pogonom. Sufinancira se kupnja samo novih vozila koja u trenutku unosa, uvoza ili prodaje u Hrvatskoj ili ranije, nisu bila registrirana. U slučaju električnog bicikla važno je da nije bio ranije korišten.

Što je sve potrebno pripremiti za prijavu na natječaj? Kao što je navedeno na stranicama Fonda, prije svega ispunjen i vlastoručno potpisan Prijavni obrazac, CD, DVD ili USB sa ispunjenim prijavnim obrascem u Excel (.xlsx) formatu, presliku obje strane osobne iskaznice, presliku ponude za vozilo dobivenu od prodavatelja te tehničke karakteristike vozila (iz ponude, certifikata ili kataloga). Cijela se navedena dokumentacija može dostaviti u prijamni ured Fonda ili poslati preporučeno putem pošte, a zahtjevi će se razmatrati prema datumu i vremenu zaprimanja. Pravodobno zaprimljenim zahtjevima smatrat će se zahtjevi zaprimljeni najranije u srijedu 3. travnja u 9 sati – napominje se u najavi Javnog poziva.

Prošle godine, s obzirom na rokove isporuke električnih vozila, u nekim se slučajevima rok za realizaciju poticaja pokazao kratkim. Stoga je Fond ovaj put odlučio građanima izaći u susret produžetkom roka s 6 na 12 mjeseci.

Izvor: FZOEU