Primjeri projekata

Uvođenje ekološkog transporta posjetitelja u Mon Perin kampove

Uvođenje ekološkog transporta u Mon Perin kampove San Polo i Colone nedaleko Bala u Istri logični je nastavak težnje vlasnika za brendiranjem kampova kao zelenih oaza mira i neposrednog kontakta s prirodom. Nažalost, zbog iznimne ljepote i atraktivnosti kampova te s tim vezane posjećenosti, kampovi su u vršnim turističkim opterećenjima bilježili i do 1.500 posjeta dnevno s iznimno velikim brojem individualnih posjetitelja u osobnim automobilima. Zbog s tim vezanog velikog izazova adekvatnog parkiranja u samim kampovima, projektom se željelo unaprijediti postojeću uslugu kampova zatvaranjem slobodnog ulaska automobilima i nuđenjem alternativnog oblika prijevoza individualnih posjetitelja.

Pritom su ključne funkcionalnosti koje je ciljano rješenje trebalo zadovoljiti:

  • Ekološki karakter prijevoza,
  • Zadovoljavanje vršnog kapaciteta od 1.500 putnika dnevno,
  • Optimalna izvedba prijevozne trase što uključuje prijevoznu rutu i pripadajuća stajališta,
  • Cost-benefit analiza evaluiranih opcija.

U sklopu izvedbe projekta najprije su evaluirani prijedlozi prijevozne trase terenskim mjerenjem i primjenom naprednih geoinformacijskih tehnologija i alata. Temeljem dobivenih rezultata ponuđene su tehnološke alternative transportnih sredstava, te su evaluirane opcije električnog i dizelskog pogona. Navedenim projektom je nedvojbeno pokazana primjenjivost ciljanog rješenja u poslovnom sustavu Maian d.o.o. te se kao rezultat provedene evaluacije odgovarajuće rješenje danas nalazi u punoj operativnoj primjeni.

Parkovi d.d. Varaždin – Zaokruženi sustav elektromobilnosti

Projekt implementacije zaokruženog sustava elektromobilnosti i energetske učinkovitosti u Parkovi d.d. Varaždin realiziran je kao izraz želje Uprave tvrtke i Grada Varaždina za promicanjem održivog razvoja i odgovornog upravljanja resursima u logistici grada. Sustav čine tri ključna segmenta i to sunčana elektrana snage 23kW, gospodarska elektrovozila za logistiku i brza AC punionica za nadopunjavanje baterija elektrovozila.

Parkovi d.d. se bave izgradnjom i održavanjem zelenih površina grada Varaždina, proizvodnjom i prodajom bilja u vlastitim proizvodnim pogonima i prodajnim objektima, te upravljaju jednim od najljepših europskih groblja – Gradskom grobljem u Varaždinu.

Temeljem izrađenih studija, provedenih analiza i inicijalnih rezultata implementacije, nedvojbeno je pokazano  da će se punom funkcionalnom uporabom navedenog sustava postići značajne uštede u operativnom poslovanju tvrtke, prije svega kao posljedica učinkovitijeg utroška energije, no isto tako i iznimno visoki ekološki učinci u vidu značajne uštede u emisiji CO2 od čak 13 tona godišnje.

Isporučena Melex elektrovozila opremljena su jednim od tehnološki najnaprednijih baterijskih sustava danas u primjeni u ovoj kategoriji vozila s Litij-ionskim baterijama i mogućnošću nadopunjavanja na konvencionalnim punionicama s Type2 priključkom. Osim znatno veće fleksibilnosti u korištenju, na ovaj način isporučena elektrovozila praktički imaju neograničenu autonomiju kretanja budući se mogu nadopunjavati svaki puta kada su stacionarna.

video: Parkovi d.d. Varaždin

E-mobility @ Valamar Isabella Island Resort Poreč

Kao dio kompletne rekonstrukcije postojećeg resorta smještenog na otoku Sveti Nikola kraj Poreča, te u skladu sa projektnim zahtjevom Valamar Riviere d.d. za uspostavom otoka kao zone nulte emisije štetnih plinova, Wawa je isporučila električna vozila za primjenu u gotovo svim segmentima logistike otoka.

Premda razmjerno malen svojom veličinom, otok Sveti Nikola i sam resort podijeljen je u nekoliko smještajnih zona tematski i sadržajno izvedenih da ciljaju posebne skupine gostiju. Tako na primjer dio otoka rezerviran za obiteljski odmor uključuje hotelski smještaj sa svim uobičajenim popratnim sadržajima dok zona za mlade jamči odličan ljetni provod mlađoj populaciji posjetitelja kroz sportske, glazbene i druge sadržaje urbane subkulture.

Suradnja na ovom projektu nastavak je dugogodišnje suradnje Valamar Riviere i Wawe, još od doba implementacije prvih Melex vozila na otoku davne 2008. Izazov pretvaranja kompletnog resorta u zonu ekološki čistog transporta bio je tim veći s obzirom na planirano značajno povećanje broja gostiju i sadržaja u novo-obnovljenom resortu, kao i zbog potrebe uključivanja kompletne logistike resorta u novo rješenje elektromobilnosti, od housekeeping-a, restoranske logistike i održavanja, do hortikulture i prijevoza gostiju i njihove prtljage.

Uzimajući u obzir veličinu i obuhvat projekta ukazala se potreba za „Proof-of-Concept“ testiranjem predloženog rješenja i nuđenja većeg broja tehnoloških alternativa. Poseban izazov predstavljao je razvoj i dimenzioniranje vozila za housekeeping usluge vila na otoku zbog većeg područja prostiranja i zahtjevne konfiguracije terena i pristupnih staza. Konačno rješenje razvijeno je na Melex i Bradshaw platformama vozila i danas je u punoj operativnoj upotrebi u ovom predivnom resortu.