Prezentacija projekta Parkova d.d. na CIVINET Forumu u Rijeci

Na nedavno održanom CIVINET Forumu u Rijeci, Wawa je zajedno s predstavnicima Parkova d.d. Varaždin prezentirala zajednički projek zaokruženog sustava elektromobilnosti čija je prva faza nedavno ušla u statur pune operativne funkcionalnosti.

CIVINET (CIVITAS City Networks) je mreža dionika koje čine jedinice lokalne uprave, te tvrtke iz javnog i privatnog sektora koje se bave tematikom mobilnosti, a čiji je cilj međusobno povezivanje gradova u EU na prijenosu znanja i dobre prakse te provedba public awareness kampanja na pitanjima „zelene“ mobilnosti i održivog razvoja. Uvažavajući pionirski karakter projekta i činjenici da je riječ o jedinoj takvoj instalaciji u komunalnom sektoru u Republici Hrvatskoj, na poziv organizatora, projekt je prezentiran na CIVINET Forumu 9. lipnja u Rijeci. Forum je ujedno bio i iznimna prilika za dijeljenje praktičnih iskustava na realizaciji projekata kao što je ovaj Parkova d.d., a svojim aktivnim sudjelovanjem na navedenom skupu Parkovi d.d. i Wawa svrstavaju se uz bok inovativnim poslovnim sustavima prepoznatljivima po uspješnim realizacijama moderne ekološki osviješćene urbane mobilnosti.