Čime se bavimo

Predlažemo idejna rješenja
Zajedno s Klijentima analiziramo potrebe procesa mobilnosti. Izrađujemo formalne prijedloge tehničkog rješenja temeljem stvarnih podataka o opterećenjima, uvjetima eksploatacije i očekivanim troškovima.
Isporučujemo sustave ``ključ-u-ruke``
Naš portfelj obuhvaća kompletan eko sustav eMobilnosti, a usluge koje pružamo obuhvaćaju sve faze implementacije rješenja, od konzaltinga i naprednog praćenja uvjeta eksploatacije, do isporuke, održavanja i zanavljanja flote.
Smanjujemo negativni utjecaj na okoliš
Primjenom modernih i ekološki prihvatljivih rješenja pomažemo Klijentima poboljšati njihov utjecaj poslovanja na okolinu.
Održavamo i savjetujemo
Svojim servisnim i stručnim kapacitetima, mobilnim jedinicama za potporu, 24-satnim kontaktnim centrom preventivno i korektivno osiguravamo uslugu održavanja i savjetovanja.

Zašto Wawa?

Zato što imamo preko 15 godina iskustva implementacije rješenja elektromobilnosti u logistici turističkih resorta, komunalnog sektora, industrije i zaštite okoliša. Zato što smo tvrtka s najvećim brojem isporučenih elektrovozila i radnih strojeva u regiji Adriatic. Zato što usluge koje pružamo Klijentima obuhvaćaju sve faze implementacije, od dizajna specifičnog rješenja do isporuke, obuke i post-prodajne podrške. Zato što smo dugogodišnji partner velikom broju Klijenata različitih po veličini, djelokrugu i porijeklu kapitala kojima svakodnevno pomažemo unaprijediti svoje poslovanje i optimirati utjecaj na okoliš.

Zašto elektromobilnost?

Električna vozila u globalnoj ekonomiji 21. stoljeća nisu više pionirski poduhvat već realnost. Brojne studije, direktive i trendovi govore tome u prilog. Prema Međunarodnom savjetu za čisti transport (ICCT – International Council on Clean Transportation), krajem 2015. u svijetu je bilo registrirano 1 milijun električnih vozila. Već dvije godine poslije ta se brojka popela na 2 milijuna. Dakako, osim samog broja vozila, bitan je i njihov udio u ukupnom broju registriranih vozila, a današnje stope zastupljenosti kreću se od nekoliko postotaka u zemljama poput Francuske ili Švicarske, sve do trećine ukupnog voznog parka kao što je to slučaj u Norveškoj. Hoće li se takva praksa nastaviti? Može li se očekivati još snažnija penetracija električnih vozila u svakodnevnu praksu, privatnu i poslovnu? Svakako da može! A razlozi za to su brojni.
Oni tehnološki su da su, u odnosu na vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem, elektrovozila snažnija i jednostavnija za upotrebu i održavanje. Laičkim rječnikom rečeno, pogonski agregati električnih vozila „proizvode“ kretnju, i to bez izravnog kontakta između motora i pogonske osovine, dok agregati s unutarnjim izgaranjem „proizvode“ toplinu uz izrazite toplinske gubitke. Razmjerno jednostavan princip rada s malim gubicima i naprednim oblicima upravljanja znači i veću iskoristivost raspoložive snage. Elektrovozila su nadalje energetski učinkovitija. Svojstvo elektromotora da može istovremeno služiti i kao generator svako kočenje vozila pretvara u dragocjenu aktivnost nadopunjavanja baterija. Doda li se tome činjenica da baterijama elektrovozila upravlja inteligentni sustav upravljanja, tzv. Battery Management System (BMS), energetska učinkovitost elektrovozila neusporedivo je viša od one konvencionalnih vozila. To zauzvrat znači niže pogonske troškove, a zbog ranije navedene jednostavnosti izvedbe, i niže troškove održavanja. Konačno, elektrovozilo je povezivo! U doba tehnoloških i poslovnih paradigmi kao što su Internet stvari (Internet of Things) i Pametne mreže (Smart Grids), svojstvo elektrovozila i njegovih upravljačkih sustava da se mogu neposredno uvezivati u složena tehnološka rješenja i neovisne izvore energije od neprocjenjive je važnosti.

Novosti